اخبار و مقالات

تمدید دستورالعمل های تكمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز ابلاغ شد
 

تمدید دستورالعمل های تكمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، این ابلاغ پیرو بخشنامه شماره 268309 /1401 مورخ 1401/6/1 سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع «نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (تمدید نوبت دوم و سوم)» و دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت به شماره 99/316285 مورخ 1399/9/2 و شماره 54504/ 1400 مورخ 1400/2/19 برای کارکردهای مربوطه تا تاریخ 1402/12/29 با حفظ مفاد مندرج در آنها و پس از اعمال تغییرات ذکر شده در بخش...
یکشنبه، 20 شهریور 1401 | Article Rating

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، این ابلاغ پیرو بخشنامه شماره  268309 /1401 مورخ 1401/6/1 سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع «نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (تمدید نوبت دوم و سوم)» و دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت به شماره 99/316285  مورخ  1399/9/2 و شماره 54504/ 1400 مورخ 1400/2/19 برای کارکردهای مربوطه تا تاریخ 1402/12/29 با حفظ مفاد مندرج در آنها و پس از اعمال تغییرات ذکر شده در بخشنامه شماره 268309 /1401 مورخ 1401/6/1 سازمان برنامه و بودجه کشور تمدید شده است.

تصاویر
  • تمدید دستورالعمل های تكمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز ابلاغ شد
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: